Designér | Roman Šedina

Roman Šedina

Perfektní imperfekcionismus

Roman Šedina pochází z Bechyně, města známého jako centrum keramického průmyslu v Československu, není tedy divu, že se rozhodl věnovat designu výrobků právě z tohoto materiálu. Po dokončení Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni pokračoval na Fakultě umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde se nakonec sám stal pomocným učitelem.

V rámci své tvorby Roman přistupuje ke keramice jako k řešení hádanky a fakt, že designer je vždy něčím limitován, tak přijímá s povděkem. To je možná taky důvod, proč pojmenoval svou druhou značku LIMITED. Jeho práce, které si postupně získávají místo v srdci u lidí po celé Evropě, jsou přímočaré, elegantní a záměrně nedokonalé. Největší inspirací Romana Šediny je japonská technika Wabi-sabi, což v překladu znamená „přijmout nedokonalost“. Kdykoliv tedy objevíte na některé jeho váze drobnou nebo větší nesrovnalost, sem tam nějaký ten hrbolek nebo nerovnoměrný povrch, nevnímejte to jako chybu. Nechte se naopak okouzlit nedokonalostí, jakou se vyznačuje okolní svět, stejně tak jako my sami.